PREČO TO ROBÍME

V krajinách EU sa aplikujú riešenia pre  zabezpečenie pitného režimu bez produkcie PET odpadu

 

Dôvodom tohto  environmentálneho riešenia  je fakt, že každý plastový obal predstavuje nebezpečie pre životné prostredie, ale i to, že voda  spĺňa veľmi prísne predpísané normy, spojené s kontrolou jej kvality. Táto kontrola je vykonávaná každý druhý deň povinne zo zákona a ročne to predstavuje až 187 rozborov kvality pitnej vody.