Dezinfekčný program studne 1 rok ©

Charakteristika služby                                     

Dezinfekčný program studne  1 rok  / 80EUR /  je služba obsahujúca 3 v 1 a aktívny klient za ňu hradí len 25 EUR :

1. enviro poradenstvo studne

2. kontrolu vody studne 9 ukazovateľov

3. dezinfekciu vody pomocou dezinfekcie ED60 alebo štandardnej chlorácie.

Kontrola rozbor vody po roku je pre klienta s aktívnou službou  bez úhrady / 0 EUR  /

 

Nárok na kontrolu vody 9 ukazovateľov je 1x ročne pri doručení, alebo zaslaní  vzorky vody klientom  na adresu pobočky.

 Vodu je najlepšie zaslať vo fľaštičke od roztoku ED60 /120ml/ 

Adresa pre zaslanie vody v listovej obálke je:

CELESTE, Nám.Osloboditeľov 1, 07101, Michalovce. Info hotline pre SR: 0905 902 002

 

..................................................................................................................................................................................................

 

Dôležité:

Dezinfekcia ED 60 ani prevarenie vody nemá vplyv na dusičnany, tieto  sa môžu výrazne meniť aj v krátkom čase .Je možné ich odstrániť len pripojením na obecnú vodovodnú sieť, alebo filtrom na dusičnany. Kontrolná analýza vody  má informačný charakter, nemožno ju použiť pre právne úkony a nenahrádza vyšetrenie pitnej vody RUVZ, uskutočnované v rozsahu minimálnej analýzy v zmysle nariadenia vlády SR č.354/2006Z.z.,čiže fyzikálno-chemické a mikrobiologické vyšetrenie.