Charakteristika projektu

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU       VIDEO

Celeste EP pôsobí na základe projektu Celeste EUŽP za účelom zvyšovania environmentálneho uvedomia občana.

Projekt ponúka starostom obcí, ale najmä ich obyvateľom, aktuálnu informáciu o problermatike dusičnanov  a zlepšenia hygienických ukazovateľov /HU/ vody zo studne na varenie a pitie.Občan má možnosť prieskumu stavu vody v studni /10 ukazovateľov/, a teda môže využiť projekt vo svoj prospech do výstavby vodovodnej siete.

Celeste uskutočňuje kontrolu ukazovateľov vody moderným prenosným laboratóriom Merck. Firma Merck KGaA patrí k medzinárodne významným chemickým a farmaceutickým koncernom. Počas dlhoročnej úspešnej histórie firmy sa jej meno stalo synonymom serióznosti a kvality. Proces budovania systému riadenia kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000 bol v dňoch 25 - 26. februára 2004 zavŕšený úspešným absolvovaním certifikačného auditu renomovanou spoločnosťou Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung (DQS) prostredníctvom jej partnerskej spoločnosti SKQS.

 

Dezinfekčný program studne 1 rok © - základná starostlivosť o studňu

 

Charakteristika služby  2,10 EUR/mes = 25 EUR za rok 

              

Dezinfekčný program studne  1 rok  / 80EUR /    klient pri použití dotácia CELESTE za ňu dopláca 2,10 EUR/mes = 25 EUR za rok 

 

 

Služba obsahuje 3 v 1

1. enviro poradenstvo studne

 

2. kontrolu vody studne 9 ukazovateľov /45 EUR/ je o rok v cene 0 EUR

 

3. dezinfekciu vody pomocou dezinfekcie ED60 alebo štandardnej chlorácie

 

 

Nárok na kontrolu vody 9 ukazovateľov je 1x ročne v cene 0EUR len pri doručení, alebo zaslaní  vzorky vody klientom  na adresu pobočky.

 

 Vodu je najlepšie zaslať vo fľaštičke od roztoku ED60 /120ml/ 

 

Adresa pre zaslanie vody v listovej obálke je: 

 

CELESTE, Nám.Osloboditeľov 1,  2 posch. /vchod z dvora/

07101, Michalovce. Info hotline pre SR: 0905 902 002

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Dôležité:

 

Dezinfekcia ED 60 ani prevarenie vody nemá vplyv na dusičnany, tieto  sa môžu výrazne meniť aj v krátkom čase .Je možné ich odstrániť len pripojením na obecnú vodovodnú sieť, alebo filtrom na dusičnany. Kontrolná analýza vody  má informačný charakter, nemožno ju použiť pre právne úkony a nenahrádza vyšetrenie pitnej vody RUVZ, uskutočnované v rozsahu minimálnej analýzy v zmysle nariadenia vlády SR č.354/2006Z.z.,čiže fyzikálno-chemické a mikrobiologické vyšetrenie.