Kto sme

 

 Projekty s dotáciou Celeste EUŽP © pre:

 

 

 Verejnosť:Pitný režim bez PET  fliaš    

 Školy: Pitný režim  detí a mládeže          

                   

   Enviro projekt pre školy  šk.rok 2019

 

 Obce:  Ochrana studní  v  obciach     

 Ambulancie a odborné ambulancie   

 

 

 

 

 Na Slovensku už od roku 1994 prinášame  riešenia  pre  zlepšovanie  kvality  života a životného prostredia.

Projekt Celeste nesie označenie Celeste EUŽP©  a je súčasťou   projektu  - il mondo che vorrei - svet aký by si chcel. 

 

 GARANCIA :   25 rokov na  Slovensku                                                                           

 f.CELESTE EP garantuje  -  ľudský  a  čestný  prístup  ku  každému  klientovi .

 

GARANCIA :   61 rokov celosvetová skúsenosť s použitím zariadenia filtrácia PRO.

 

 Environmentálna sieť pre SR je tvorená :

 

 

 

GARANCIA - zachovanie všetkých minerálov vo vode po filtrácii  s odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva SR   

 

Recenzie klientov nájdete tu :

 

.                                                                                                                                                                                     

 

     Pitnýrežim pre Ambulanciu

V rámci oboznámenia odbornej verejnosti s projektom Celeste © - pitný režim bez  PET fliaš, majú ambulancie poskytnutú službu  pitný režim bez poplatkov. Projekt je hradený z dotácie Celeste ©  Ambulancia hradí 0EUR.

autorským právam © .  Použitie bez súhlasu Celeste je trestné. 

 

Čísla účtov pre  úhrady do f.Celeste

č. účtu: 685 514 6002 /1111 UniCredit Bank a.s. IBAN: SK21 1111 0000 0068 5514 6002  BIC: UNCRSKBX   

č. účtu: 261 990 8505 /1100       Tatra banka a.s. IBAN:SK44 1100 0000 0026 1990 8505  BIC:TATRSKBX      

variabilný symbol:  zadajte vaše telefónne číslo /príklad:0905902002/

 

 

Ochrana projektu - UPOZORNENIE

 

Projekt CELESTE EUŽP je chránený podľa: OZ § 11, ochrana dobrého mena  fyzickej, právnickej osoby, §250 ods1. V trestnoprávnej rovine  TZ § 373 ods. 2 v prípade ak niekto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť, spôsobiť mu inú vážnu ujmu, značnú škodu, nesie tresnoprávnu a finančnú zodpovednoť . Know-how a jeho použitie podlieha autorským právam © .  Použitie bez súhlasu Celeste je trestné.

 

 

Ochrana osobných údajov GDPR - CELESTE