Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Hot-line pre SR: 0905 / 902 002

Naše adresy:

CELESTE servis, administratíva
Environmentálne siete pre SR
Nám. Osloboditeľov 1, 2.posch.
056 / 3810264, 056 / 6421657
071 01 Michalovce, SR

 

CELESTE Bratislava
Environmentálne siete pre SR
Tomášikova 26
821 01 Bratislava, SR

 

CELESTE Košice
Environmentálne siete pre SR
Gemerská 3, 2.posch.
0917 / 450282, 0903 / 862913
040 01 Košice, SR

 

CELESTE Poprad
Environmentálne siete pre SR
0905 / 526768
Poprad, SR

 

logo

Čísla účtov pre úhrady do f.Celeste:

6855146002 / 1111 - UniCredit Bank.a.s.
2619908505 / 1100 - Tatra banka a.s.

 

Ako variabilný symbol zadajte vaše telefónne číslo.

napríklad: 0905902002