Projekt škola ©

 

  

Projekt škola - pitný režim žiaka ©.   tu kliknite

 

 

 

 

V rámci enviro projektu prebieha v škole vzdelávací E-projekt  Celeste EUŽP© žiaka a rodiča spojený s kontrolou kvality vody u koncového užívateľa.

 

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov /UVZSR/ .

 

Projekt pôsobí formou praktického enviro zážitku  žiaka a rodiča.  Kontrola vody odpovedá na otázku kvality vody z vodovodu a jej vhodnosti využitia pre pitný režim. Rodič môže využiť projekt  pre vylepšenie pitného režimu dieťaťa a súčasnej úspore na nákladoch pitného režimu.

 

Poukazuje na jej kvalitu a dáva ju do nového svetla.  Projekt orientuje žiaka ku znižovaniu konzumácie sladkých nápojov a PET odpadu.                                   

Kontrola kvality vody zahŕňa detekciu a odber vody pre uskutočnenie rozboru / 10 ukazovateľov/ . Rodič k úhrade 0€.

 

 

Na základe rozboru vody /10 ukazovateľov/ je rodine pridelená dotácia Celeste EUŽP pre pitný režim bez PET fliašProjekt je pre školu plne hradený z enviro projektu Celeste EUŽP©. Vodu pre rozbor príde odobrať k nahláseným rodičom pracovník f.Celeste.

 

 

Účasť žiaka v projekte je dobrovoľná . 

 

 

 

 

Projekt Celeste EUŽP© podlieha autorským právam © a ochrane podľa § 17 obchodného zákonníka